آموزش

ایمنی و حوادث لیفتراک – قسمت اول

,

این فیلم در مورد یکی از مسائل بسیار مهم ایمنی در صنعت است. ایمنی لیفتراک ها در این فیلم با هفت مورد از بیشترین و مهمترین اشتباهاتی که رانندگان و اپراتور های لیفتراک مرتکب شده و حوادث جبران ناپذیری را سبب میشوند آشنا می شوید. این فیلم مناسب مسئولین ایمنی و بهداشت (HSE) کارخانه ها [...]

حادثه افتادن بار جرثقیل بر اثر استفاده از اسلینگ نامناسب

همان طور که در این  فیلم مشاهده می کنید، عدم آموزش مناسب اپراتور جرثقیل در استفاده از تجهیزات بالابری بار استاندارد و سالم و متناسب با وزن و شکل بار ظرف چند ثانیه به حادثه ای تبدیل می شود که علاوه بر خسارات مالی شدید که گاها منجر به توقف پروژه ها میگردد، می توانست [...]