بازرسی اسلینگ

/بازرسی اسلینگ

فیلم آموزشی ریگری جرثقیل و تاورکرین

فیلم آموزشی ریگری جرثقیل و تاورکرین در این فیلم آموزشی ریگری جرثقیل و تاورکرین که به صورت اختصاصی توسط دپارتمان آموزش های فنی و حرفه ای شرکت بازرسی دکتر صنعت، ترجمه و زیرنویس گردیده، مسائل مربوط به ریگری ایمن انواع جرثقیل های سقفی و دروازه ای، جرثقیل های متحرک و کفی و جرثقیل های برجی [...]

فیلم حادثه سقوط جرثقیل سقفی

,

فیلم حادثه سقوط جرثقیل سقفی در این فیلم مشاهده می گردد که عدم بازرسی جرثقیل سقفی و توجه نکردن به ظرفیت و اصول صحیح بستن بار، عدم بازرسی اسلینگ ها ( زنجیر ، سیم بکسل ، تسمه و ... ) و به طور کلی تجهیزات بالابری پیش از شروع عملیات و حضور افراد زیر جرثقیل [...]