حادثه جرثقیل کارگاهی

/حادثه جرثقیل کارگاهی

فیلم حادثه سقوط جرثقیل متحرک ( کامیونی )

,

فیلم حادثه سقوط جرثقیل متحرک ( کامیونی ) آنگونه که در فیلم حادثه سقوط جرثقیل متحرک ( کامیونی ) مشاهده می کنید، با وجود استفاده از پد های ایمنی زیر جک های جرثقیل متحرک، به دلیل عدم استحکام زمین در لبه رودخانه و نشت زمین تحت فشار بار، این حادثه مرگبار اتفاق می افتد. که علاوه [...]