حادثه سقوط تاورکرین

/حادثه سقوط تاورکرین

فیلم حادثه سقوط تاورکرین و جرثقیل

, ,

در این مطلب ( فیلم حادثه سقوط تاورکرین و جرثقیل ) فیلم حادثه های واقعی سقوط تاورکرین و واژگونی جرثقیل متحرک ( موبایل کرین ) بر اثر عدم توجه به جدول بار و اصول باربرداری جرثقیل، عدم توجه به زیر سازی محل جک زدن جرثقیل، را مشاهده می کنید. پیشتر در این صفحه حوادث و خرابی [...]