دکتر

حادثه افتادن بار جرثقیل بر اثر استفاده از اسلینگ نامناسب

همان طور که در این  فیلم مشاهده می کنید، عدم آموزش مناسب اپراتور جرثقیل در استفاده از تجهیزات بالابری بار استاندارد و سالم و متناسب با وزن و شکل بار ظرف چند ثانیه به حادثه ای تبدیل می شود که علاوه بر خسارات مالی شدید که گاها منجر به توقف پروژه ها میگردد، می توانست [...]