راننده

/راننده

ایمنی و حوادث لیفتراک – قسمت اول

,

این فیلم در مورد یکی از مسائل بسیار مهم ایمنی در صنعت است. ایمنی لیفتراک ها در این فیلم با هفت مورد از بیشترین و مهمترین اشتباهاتی که رانندگان و اپراتور های لیفتراک مرتکب شده و حوادث جبران ناپذیری را سبب میشوند آشنا می شوید. این فیلم مناسب مسئولین ایمنی و بهداشت (HSE) کارخانه ها [...]