گواهینامه ریگری

/گواهینامه ریگری

فیلم آموزشی ریگری جرثقیل و تاورکرین

فیلم آموزشی ریگری جرثقیل و تاورکرین در این فیلم آموزشی ریگری جرثقیل و تاورکرین که به صورت اختصاصی توسط دپارتمان آموزش های فنی و حرفه ای شرکت بازرسی دکتر صنعت، ترجمه و زیرنویس گردیده، مسائل مربوط به ریگری ایمن انواع جرثقیل های سقفی و دروازه ای، جرثقیل های متحرک و کفی و جرثقیل های برجی [...]