نام دوره:
دوره مقدماتی بازرسی فنی آسانسور های الکتریکی
هدف دوره:
معرفی انواع قطعات مکانیکی و الکتریکی آسانسور و برخی نکات بازرسی
محتوای دوره آموزشی:
- تعریف و انواع آسانسور ( آسانسور کششی/آسانسور هیدرولیکی)
- دلایل رواج آسانسورهای هیدرولیکی
- آماده سازی محل آسانسور
- وضعیت استاندارد آسانسور
- ویژگی های آسانسورهای کششی و هیدرولیکی
- آشنایی با اجزای مکانیکی و برقی آسانسور و نحوه کار آسانسور :
. اجزای مکانیکی آسانسور
. چاه / چاهک
. کابین
. روش های تعلیق و مکانیزم تعادل (وزنه تعادل)
. مشخصات ساختمان و نحوه انتخاب سیم بکسل آسانسور و عمر تعویض آنها
. فلکه کششی و فلکه هرزگرد
. ترمز مغناطیسی
. سیستم ترمز ایمنی ( پاراشوت)
. درهای طبقات،درها ودریچه های اضطراری
. ضربه گیر و انواع آن
. ریل های راهنما
. کفشک ها
. گیربکس
. اجزای برقی آسانسور
. موتور اصلی
. تابلو فرمان
. تابلو برق اضطراری
. ترمز موتور
. مگنت درب بازکن
. سیستم درب کابین
. تراول کابل
. جعبه رویزیون
. نمراتور
. شستی احضار
. میکروسوئیچ ها
. فن و روشنایی کابین
. سنسور وزن
. درایو کنترل سرعت
مخاطبین دوره:
- مدیران و سرپرستان ایمنی و بهداشت HSE
-کارشناسان ایمنی وبهداشت HSE
- کارشناسان مکانیک، عمران و رشته های مرتبط
- بازرسین آسانسور
مدت دوره:
دو روزه