دانلود رایگان استاندارد بازرسی جرثقیل سقفی، تاور کرین ساختمانی و … دروازه ای، استاندارد بازرسی جرثقیل های متحرک نصب روی خودرو ، استاندارد جرثقیل های شناور و منو ریل، استاندارد سیستمهای بالابر نفر بر، دانلود استاندارد قلاب، وینچ، اسلینگ ( سیم بکسل، زنجیر مش فلزی تسمه )، استاندارد ملی آسانسور برقی ۶۳۰۳-۱ و استاندارد ملی نگهداری تعمیر بازرسی و از رده خارج کردن سیم بکسل ها free standard download .pdf ASME B30.5  ASME B30.3 ASME B30.2
ASME B30.10 ASME B30.11 ASME B30.23 ASME B30.8 ASME B30.4 ASME B30.6 ASME B30.7 ASME B30.9  Tower Cranes Overhead and Gantry Cranes Mobile & Locomotive CranesFloating Cranes and Floating Derricks Personnel Lifting Systems Portal and Pedestal Cranes Monorails and Underhung Cranes Derricks Slings Hooks Winches Electrical Elevator Cranes-Wire ropes-Care and maintenance.inspection and discard standard free download

استاندارد هاStandardsکد استاندارد 
دانلود استاندارد تاور کرین (جرثقیل های برجی ساختمانی)Tower CranesASME B30.3-2009
tower crane small
دانلود استاندارد جرثقیل های سقفی و دروازه ایOverhead and Gantry CranesASME B30.2-2011overhead crane small
دانلود استاندارد جرثقیل های متحرک و کارگاهی و لوکوموتیوMobile & Locomotive CranesASME B30.5-2004mobile cranes small
دانلود استاندارد جرثقیل های شناورFloating Cranes and Floating DerricksASME B30.8-2010floating cranes small
دانلود استاندارد سیستمهای بالابر نفربرPersonnel Lifting SystemsASME B30.23-2005Personnel lifting systems small
دانلود استاندارد جرثقیل دروازه ای پایه ثابت و پایه متحرکPortal and Pedestal CranesASME B30.4-2010portal and pedestal cranes small
دانلود استاندارد جرثقیل های منو ریلMonorails and Underhung CranesASME B30.11-2010monorail cranes small
دانلود استاندارد دکل های بالابریDerricksASME B30.6-2010derricks small
دانلود استاندارد اسلینگ ها (تسمه، زنجیر، مش فلزی، سیم بکسل و ...)SlingsASME B30.9-2010slings small
دانلود استاندارد قلابHooksASME B30.10-2009hook small
دانلود استاندارد وینچWinchesASME B30.7-2006winches small
استاندارد ملی آسانسور برقی 6303-1Electrical Elevatorاستاندارد ملی 6303-1elevator Inspection Checklist
استاندارد ملی 16291- نگهداری، تعمیر و بازرسی سیم بکسل هاCranes-Wire ropes-Care and maintenance.inspection and discardاستاندارد ملی 16291دکتر صنعت استاندارد ملی سیم سیم بکسل

مراحل بازرسی جرثقیل و لیفتراک و صدور گواهی سلامت:

 • درخواست مشتری مبنی بر انجام بازرسی فنی و ارسال مشخصات تجهیزات از قبیل نوع، مارک، مدل، تناژ و …
 • انجام بازرسی فنی توسط شرکت بازرسی مطابق با چک لیست های معتبر و بررسی قطعات و عملکرد تجهیز
 • ارائه گزارش کامل بازرسی فنی به تفکیک هر تجهیز و تایید یا عدم تایید کلیه قطعات
 • در صورت عدم وجود عیوب و مغایرت های حیاتی، انجام تست بار
 • در صورت عدم سلامت قطعات، تعیین فرصت جهت برطرف کردن موارد و سپس انجام تست بار ( LOAD TEST )
 • صدور گواهینامه سلامت

– تمایز خدمات شرکت بازرسی فنی دکتر صنعت؟

 1. فعالیت تخصصی در حوزه بازرسی فنی انواع جرثقیل و لیفتراک ( نه به عنوان یک حوزه جانبی در کنار سایر فعالیت ها )
 2. بهره گیری از چکلیست های معتبر و بروز مطابق با آخرین ویرایش استاندارد های مرتبط
 3. تعهد به برنامه زمانی انجام خدمات و پیگری کلیه مراحل از سمت شرکت
 4. استفاده از مجربترین بازرسین حوزه فعالیت
 5. انجام بازرسی به صورت کامل از قطعات و اجزا و ارائه گزارش کامل و جزء به جزء
 6. رضایت مشتریان قبلی از خدمات صورت پذیرفته و اعتماد به این مجموعه

می خواهید بیشتر با دکتر صنعت آشنا شوید، این ویدیو را ببینید:

– سایر خدمات شرکت بازرسی فنی دکتر صنعت:

 • برگزاری دوره های آموزشی بازرسی و ایمنی انواع جرثقیل، لیفتراک، آسانسور های کارگاهی و ماشین آلات و …
 • صدور گواهینامه اپراتوری تاور کرین، جرثقیل متحرک، لیفتراک و…
 • دوره های آموزشی ریگری و علامت ده جرثقیل

جهت مشاوره با بازرسین شرکت با شماره ۸۸۸۰۱۶۷۶-۰۲۱ تماس بگیرید. ما در کنارتان هستیم