توضیحات پروژه

همان طور که در این  فیلم مشاهده می کنید، عدم آموزش مناسب اپراتور جرثقیل در استفاده از تجهیزات بالابری بار استاندارد و سالم و متناسب با وزن و شکل بار ظرف چند ثانیه به حادثه ای تبدیل می شود که علاوه بر خسارات مالی شدید که گاها منجر به توقف پروژه ها میگردد، می توانست حتی منجر به مرگ یا جراحت عابرین گردد.

از این رو علاوه بر بازرسی منظم جرثقیل و تجهیزات بالابری، رعایت نکات ایمنی توسط اپراتور نیز حیاتی است. جدا کردن منطقه کاری با نوار های خطر و جلوگیری از تردد افراد در شعاع کاری جرثقیل، بازرسی تجهیزات پیش از عملیات و عدم استفاده از اسلینگ های (سیم بکسل، تسمه، زنجیر، مش و…)  آسیب دیده و ضعیف شده از جمله عواملی است که مسئولین HSE کارگاهها بایستی اپراتور ها را ملزم به اجرای آن کنند.

دانلود فیلم حادثه جرثقیل