توضیحات پروژه

فیلم حادثه سقوط جرثقیل سقفی

در این فیلم مشاهده می گردد که عدم بازرسی جرثقیل سقفی و توجه نکردن به ظرفیت و اصول صحیح بستن بار، عدم بازرسی اسلینگ ها ( زنجیر ، سیم بکسل ، تسمه و … ) و به طور کلی تجهیزات بالابری پیش از شروع عملیات و حضور افراد زیر جرثقیل سقفی حین باربرداری از مهمترین مواردی است که میتواند حوادثی نظیر این را سبب شود.

در این لینک، مسئولین محترم ایمنی و بهداشت کار، می توانند چک لیست بازرسی و نگهداری جرثقیل سقفی را که به صورت رایگان و مطابق استاندارد توسط دپارتمان بازرسی فنی دکتر صنعت آماده گردیده را دانلود کرده و اپراتور ها و افراد مرتبط با نگهداری و تعمیرات جرثقیل سقفی را ملزم به پر کردن و تحویل این چک لیست ها نمایند.

فیلم حادثه سقوط جرثقیل سقفی

 

مطالب پر بازدید دیگر در این زمینه:

بازرسی و ایمنی جرثقیل سقفی