توضیحات پروژه

فیلم حادثه سقوط جرثقیل متحرک ( کامیونی )

آنگونه که در فیلم حادثه سقوط جرثقیل متحرک ( کامیونی ) مشاهده می کنید، با وجود استفاده از پد های ایمنی زیر جک های جرثقیل متحرک، به دلیل عدم استحکام زمین در لبه رودخانه و نشت زمین تحت فشار بار، این حادثه مرگبار اتفاق می افتد. که علاوه بر خسارات جانی، خسارات مالی ناشی از خرابی سازه پروژه، به تاخیر افتادن اتمام آن و خسارات وارده به جرثقیل را در پی دارد. مسئولین محترم ایمنی و بهداشت کار پروژه ها بایستی تا حصول اطمینان از استحکام زمینی که جک های تعادلی جرثقیل روی آن تکیه می کند، اجازه کار ندهند. این اتفاق در داخل شهر هم بسیار اتفاق می افتد. به طور مثال جک روی خطوط فاضلاب قرار گرفته و یا به دلیل نبود فضای کافی اپراتور برخی از جک ها را کامل باز نمی کند. اپراتور های جرثقیل در بسیاری از موارد به منظور سرعت بخشیدن به روند کار، مسائل ایمنی را نادیده می گیرند که طبعات آن جبران ناپذیر خواهد بود.

بررسی سوابق بازرسی فنی و وجود گواهی ایمنی معتبر جرثقیل، استفاده از اپراتور های مجرب و دارای گواهی ایمنی و برنامه ریزی اجرای عملیات بالابری پیش از شروع عملیات، ارزیابی ریسک ها و مخاطرات اجرای پرژوه، تعیین و شرح وظایف افراد حاضر در پروژه، ارتباط موثر و مناسب بین افراد حین اجرای پروژه، پرهیز از ارسال فرامین متضاد و چند گانه به اپراتور توسط افراد مختلف، پیش بینی شرایط بروز حوادث و واکنش مناسب در خصوص آن، انتخاب روز ها یا ساعات با تردد کمتر افراد و ممانعت از تردد افراد غیر مرتبط و … از مهمترین نکاتی است که بایستی توسط مسئول ایمنی کارگاه به دقت مورد توجه قرار گیرد.

مطالب پربازدید سایت:

دانلود چک لیست تست ، بازرسی ، تعمیرات و نگهداری لیفتراک ، انواع جرثقیل سقفی، تاور کرین و …

دانلود استاندارد های بازرسی جرثقیل

فیلم های ایمنی و بازرسی فنی

دوره های آموزشی ایمنی و بازرسی فنی دکتر صنعت