به گزارش وبسایت سازمان ملی استاندارد ایران، ویرایش جدید استاندارد ملی آسانسور برقی ۱-۶۳۰۳، با عنوان مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور-قسمت ۱: آسانسورهای برقی مورد تجدید نظر اول قرار گرفت.

به گزارش دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران، تجدید نظر این استاندارد ملی بر مبنای آخرین استانداردهای روز دنیا انجام شده است و نسبت به نسخه قبل الزامات ایمنی بیشتری را برای استفاده کنندگان ، بازرسان و کارکنان تعمیر و نگهداری و اشخاص خارج از آسانسور در بر می گیرد. براساس این گزارش از مهمترین تغییرات جدید در این استاندارد ملی که با همکاری متخصصان صنعت آسانسور لحاظ شده است الزام درایو کنترل سرعت با فرکانس (VVVF) برای همه آسانسورهای برقی و سیستم نجات اضطراری خودکار برای آسانسورهای برقی دارای موتور بدون گیربکس می باشد. گفتنی است این استاندارد از اواسط سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد.

منبع: www.isiri.org