اسلینگ چیست

اسلینگ چیست

اسلینگ Sling چیست، انواع اسلینگ کدامند:

برای جابجایی بار توسط جرثقیل ها و بالابرها به تجهیزاتی بنام اسلینگ یا تسمه و متعلقات باربرداری نیاز داریم. اسلینگ ها حلقه ی ارتباطی بین بار و جرثقیل هستند.

انواع اسلینگ عبارتند از:

 • سیم بکسل ( طناب فلزی ) Wire rope
 • انواع زنجیر ها
 • تسمه ی مصنوعی (بِلت)
 • مش های فلزی

برای انتخاب و خرید اسلینگ مناسب به چه عواملی باید دقت کنیم؟

 • اندازه بار
 • شکل بار
 • وزن بار
 • دما
 • میزان حساسیت مواد مورد جابجایی و
 • محیطی که بار در آن جابجا می شود

سه خطر اصلی و عمده در خصوص کار با انواع اسلینگ ها عبارتند از:

 1. انتخاب نادرست اسلینگ
 2. استفاده نادرست اسلینگ
 3. انبارداری و نگهداری نامناسب اسلینگ